ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ ( เขตกรุงเทพมหานคร)

1. ไม่จำกัดเพศ อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา  พยาบาลศาสตร์ , บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ด้านงานขายเครื่องมือแพทย์  หรือผลิตภัณฑ์ยา  อย่างน้อย 1 ปี

4. สามารถเข้าเคสผ่าตัดใส่โลหะดามกระดูกสันหลัง และกระดูกหักได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความกระตือรือร้น ชอบงานท้าท้าย ชอบพบปะผู้คน รักในงานขาย

6. มีรถยนต์ส่วนตัว  และสามารถนำมาใช้งานได้

7.มีเงินค้ำประกันไม่เกิน 2 เท่าของเงินเดือน 


ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี - การเงิน

1. เพศชาย / หญิง  อายุ  35 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - โท   สาขาบัญชี

3. ประสบการณ์ทำงานด้านการบัญชี - การเงิน ไม่น้อยกว่า  10 ปี

4. สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี 

5. มีการวางแผน วิเคราะห์เชิงเหตุผล การคิดเชิงระบบ มีความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างดี 


หัวหน้า QA

1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป 

2. วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา  มีประสบการณ์ใน QA  อุตสาหกรรมเครืื่องมือแพทย์  หรือ อุตสาหกรรมใกล้เคียง

3. ผ่านการอบรมหลักสูตร  ISO 13485 และหรือ ISO 9001

4. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี  

กรอกใบสมัครงาน
คลิ๊ก