แบบฟอร์มการสมัครงาน
ตำเเหน่ง :
เจ้าหน้าที่ส่งเครื่องมือแพทย์ (Scrub Nurse) ส่วนกลาง
ข้อมูลส่วนตัว
*
*
*
*
* ชนิดไฟล์แนบ คือ PDF หรือ DOC ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
*