บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 โดยเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ประเภทวัสดุดามกระดูกประเภทฝังใน โดยมีสินค้าเป็นโลหะดามกระดูกฝังใน และอุปกรณ์การแพทย์ โรงงานผลิตได้รับมาตรฐานสากล ได้แก่ ISO: 9001, ISO: 13485, มอก. รวมไปถึง CE-Mark ซึ่งรับประกันได้ถึงมาตรฐานสากล, ความปลอดภัย และคุณภาพของสินค้า   จึงเป็นที่มาของสโลแกน บริษัท Every step, We care หรือใส่ใจในทุกๆ ก้าว ทั้งในด้านคุณภาพ และความปลอดภัยของผู้ใช้

สินค้าของบริษัท ออโธพีเซีย จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลซึ่งเป็นลูกค้า มากกว่า 140 โรงพยาบาลทั่วประเทศไทย ด้วยคุณภาพที่ทัดเทียมกับสินค้า ต่างประเทศ, การบริการ และราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ใช้ปลายทาง ซึ่งคือผู้ป่วย และผู้นำไปใช้   ซึ่งคือแพทย์ ได้รับบริการที่ดีและสินค้าที่มีคุณภาพ

ทางบริษัทยังเน้นในเรื่องการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ เพื่อรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมมือกับทีมวิจัยและพัฒนาของออโธพีเซีย ร่วมกันคิดค้นอุปกรณ์ในการรักษาโรคทางกระดูก เช่น Expandable Ribbar (SI-ARSD) ที่ทางบริษัทร่วมมือกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคกระดูกแห่งโรงพยาบาลศิริราช และ Move Free Elblow Higne ที่ทางบริษัทร่วมพัฒนากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคกระดูกของโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

สินค้าหลักของบริษัทประกอบไปด้วย Plate, Screw, Pedicular Screw System, Anterior Cervical Plate, Cage, Mesh และอีกมากมาย ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี จึงทำให้บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทที่เป็นรู้จักในวงการอุปกรณ์ทางการแพทย์ประเภทศัลยกรรมกระดูกในที่สุดจนถึงปัจจุบัน

รู้จักเรา

บริษัท ก่อตั้งขึ้นในปี  2545

          รางวัลที่ออโธพีเซียได้รับ เป็นบทพิสูจน์ความมุ่งมั่นพยายามที่เราชาวออโธพีเซียทุกคนทุ่มเทให้บริษัทได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน และภาคภูมิใจในความเป็นไทย เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคน

          ปี 2555 ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ผ่าตัดดามกระดูกสันหลังหลายระดับ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ด้านสังคมรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ (National innovation award 2012) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


          ปี 2557 รางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด (Quality Award) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในนาม บริษัท เซอร์วิสเอ็นจิเนียริ่ง (1987) จำกัด

          ปี 2558 รางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด (Quality Award) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในนาม บริษัท เซอร์วิสเอ็นจิเนียริ่ง (1987) จำกัด

          ปี 2558 รางวัล SME ดีเด่น จากการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 7  (SMEs National Awards 2015) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในนาม บริษัท เซอร์วิสเอ็นจิเนียริ่ง (1987) จำกัด

          ปี 2559 รางวัล SME ดีเด่น จากการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 8 (SMEs National Awards 2016) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

          ปี 2559 ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ผ่าตัดดามกระดูกสันหลังหลายระดับ ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย (Premium Products of Thailand) 

 

คำขวัญ

       เราจะเป็นบริษัท “นวัตกร” เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร

 

พันธกิจ (Mission)

       สร้างสรรค์ พัฒนา ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานโลก สร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าและรับผิดชอบต่อสังคม

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

       เป็นผู้นำของประเทศ ด้านการผลิตจำหน่าย และสร้างนวัตกรรม ของวัสดุอุปกรณ์ ด้านศัลยกรรมกระดูกและเครื่องมือแพทย์อื่นๆ ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับระดับโลก

 

ค่านิยม (Values)

  • รับผิดชอบ (Responsibility)
  • ใฝ่เรียนรู้ (Continuous Learning)
  • คิดอย่างนวัตกร (Innovative Thinking)

 

 

Certificates

ISO13485-2016 

CE MARK

 

GMP