ร่วมลงนาม (MOU)
นายวินิจ ฤทธิ์ฉิ้ม ประธานกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเจ้าของบริษัทออโธพีเซีย กล่าวว่า เครื่องมือแพทย์และสุขภาพนับเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญและมีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดรายได้และการจ้างงานเป็นจำนวนมาก โดยธุรกิจผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 10% ในปี 2558 มีมูลค่าอุตสาหกรรม 149,300 ล้านบาท แบ่งเป็นยอดนำเข้า 56,745 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 38% ส่วนใหญ่นำเข้าจากสหรัฐฯ ขณะที่ยอดการส่งออกมีมูลค่า 92,603 ล้านบาท หรือสัดส่วน 62% เมื่อเทียบตัวเลขของการใช้ในประเทศ ​
วันที่ 21 มิถุนายน 2560

งานประชุมและสัมมนาทางการแพทย์ประจำปี
MISSCOT Annual Conference and Cadaveric Course 2017 “Overcoming the Learning Curve in MIS Lumbar Spine Surgery”
วันที่ 6 เมษายน 2560

เข้าร่วมโครงการอบรบสัตวแพทย์
การศัลยกรรมกระดูกหักที่พบได้บ่อยในสัตว์เลี้ยง
วันที่ 6 เมษายน 2560

เข้าร่วม Business Matching
คุณวินิจ ฤทธิ์ฉิ้ม ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด เข้าร่วม Business Matching ที่สปป.ลาว (กรุงเวียงจันทน์) เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2559 ที่ผ่านมา
วันที่ 13 ตุลาคม 2559

งานแสดงสินค้า Medica 2559
งานแสดงสินค้าเครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559