แผนที่สำนักงานใหญ่
บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด
33/15 หมู่ 10 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +(66) 2730-1791-2
อีเมล : contact@orthope.com
สายรับข้อร้องเรียน : +(66) 2730-1791-2 #29

สาขาฉะเชิงเทรา :
32/6 หมู่ 11 ต.คลองเปรง อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทร : 033-599-412

แบบฟอร์มการติดต่อ