รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ ประจำปี พ.ศ. 2561
คุณวินิจ ฤทธิ์ฉิ้ม และคุณปุณยวีร์ ฤทธิ์ฉิ้ม ในฐานะตัวแทนของพวกเราครอบครัวออโธพีเซีย ได้เข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมามอบรางวัลในครั้งนี้
วันที่ 18 มีนาคม 2562

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Operation Theatre Sterilization Technique Basic Couse ครั้งที่ 1
บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด ร่วมกับโรงพยาบาลสิรินธร จัดฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Operation Theatre Sterilization Technique Basic Couse ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเมเปิล บางนา เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากรกลุ่มผู้แทนขายและเจ้าหน้าที่ส่งเครื่องมือแพทย์ และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป
วันที่ 18 มีนาคม 2562

รับรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 9
พิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 9 และการประกวดรางวัล SMEs Start up Awards 2017 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก (วิภาวดี) เขตพญาไท กรุงเทพฯ
วันที่ 10 มกราคม 2562

รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
คุณวินิจ ฤทธิ์ฉิ้ม กรรมการผู้จัดการ และทีมผู้บริหารบริษัทออโธพีเซีย ได้เข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลาง ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมอบรางวัลในครั้งนี้
วันที่ 10 มกราคม 2562

ร่วมลงนาม (MOU)
นายวินิจ ฤทธิ์ฉิ้ม ประธานกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเจ้าของบริษัทออโธพีเซีย กล่าวว่า เครื่องมือแพทย์และสุขภาพนับเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญและมีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดรายได้และการจ้างงานเป็นจำนวนมาก โดยธุรกิจผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 10% ในปี 2558 มีมูลค่าอุตสาหกรรม 149,300 ล้านบาท แบ่งเป็นยอดนำเข้า 56,745 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 38% ส่วนใหญ่นำเข้าจากสหรัฐฯ ขณะที่ยอดการส่งออกมีมูลค่า 92,603 ล้านบาท หรือสัดส่วน 62% เมื่อเทียบตัวเลขของการใช้ในประเทศ ​
วันที่ 21 มิถุนายน 2560

งานประชุมและสัมมนาทางการแพทย์ประจำปี
MISSCOT Annual Conference and Cadaveric Course 2017 “Overcoming the Learning Curve in MIS Lumbar Spine Surgery”
วันที่ 6 เมษายน 2560