งานแสดงสินค้า Medica 2559
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559