รับรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 9
วันที่ 10 มกราคม 2562