เข้าพบรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 10 ตุลาคม 2562